1671.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra ordinačių ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  3. Algebra: Veiksmai su daugianariais
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  10. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu