1671.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra ordinačių ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Ordinatės ašis
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  8. Algebra: Priešingi daugianariai
  9. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  10. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas