1671.3. Ordinatės ašis

Parašykite atsakymą!


Kiek taškų yra ordinačių ašyje?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Ordinatės ašis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienodi vienanariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Priešingi daugianariai
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra:
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Abcisės ašis