634.3. Trinariai

Užrašykite atsakymą.

Ar duota išraiška yra trinaris?
3x^2 y-z
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Trinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 4. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 5. Algebra: Panašūs vienanariai
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 8. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 9. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 13. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 14. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 15. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 16. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 17. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 18. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 19. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 21. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 22. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 23. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 24. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 25. Algebra: Vienanariai
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Funkcija
 28. Algebra: Trinariai
 29. Algebra:
 30. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Algebra: Taško koordinatės
 35. Algebra: Koordinačių plokštuma
 36. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 40. Algebra: Koordinačių plokštuma
 41. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 42. Algebra: Raidė - kintamasis