1241.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra:
 2. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 3. Algebra: Tiesinė funkcija
 4. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 7. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Skaičių lygtys.
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Abcisės ašis
 12. Algebra: Tapatybės
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Vienodi vienanariai
 15. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 16. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 17. Algebra: Lygčių savybės
 18. Algebra: Taško koordinatės
 19. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Priešingi daugianariai
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 25. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 26. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 27. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 28. Algebra: Skaičiaus modulis
 29. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 30. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 31. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 32. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 33. Algebra: Vienodi vienanariai
 34. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 35. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 36. Algebra:
 37. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 38. Algebra:
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 41. Algebra: Dydžių priklausomybė
 42. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.