1241.3. Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tapatybės
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 4. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 5. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 7. Algebra: Skaičių lygtys.
 8. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 12. Algebra: Priešingi daugianariai
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Skaičių lygtys
 15. Algebra: Skaičiaus modulis
 16. Algebra: Procentai ir proporcijos
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Tiesinė funkcija
 20. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 21. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 25. Algebra: Vienodi vienanariai
 26. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 27. Algebra: Lygčių savybės
 28. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Algebra:
 31. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 32. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 33. Algebra: Vienanario koeficientas
 34. Algebra: Dydžių priklausomybė
 35. Algebra: Taško koordinatės
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 38. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 39. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 40. Algebra:
 41. Algebra: Tapatybės
 42. Algebra: