1074.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Funkcijos y = k/x apibrėžimo sritis apima visus realiuosius skaičius, kurie mažesni už -1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  4. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  7. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  8. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  9. Algebra: Funkcija
  10. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.