1074.3. Formulė y = k/x

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Funkcijos y = k/x apibrėžimo sritis apima visus realiuosius skaičius, kurie mažesni už -1.
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Atvirkštinis proporcingumas
Potemė
Grafikas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Judėjimo rūšys.
  2. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Algebra: Funkcija
  7. Fizika: Judėjimo rūšys.
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Algebra: Kvadratinės lygtys
  10. Fizika: Slėgis.