KAPEC GEOTASK?
Kontaktinė informacija
 • el. paštas:

1307.3. Dvinariai

Patikrinkite.

Vienanarį padauginus iš 2 gausime dvinarį?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 2. Algebra: Panašūs daugianariai
 3. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 4. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 8. Algebra:
 9. Algebra: Vienanario koeficientas
 10. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 11. Algebra: Vienanariai
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 14. Algebra:
 15. Algebra: Ordinatės ašis
 16. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 17. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 18. Algebra: Dvinariai
 19. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 20. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 21. Algebra: Dvinariai
 22. Algebra: Trinariai
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Procentai ir proporcijos
 25. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 28. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 29. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 30. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 31. Algebra: Vienodi vienanariai
 32. Algebra: Procentai ir proporcijos
 33. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 34. Algebra: Priešingi daugianariai
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Algebra:
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.