1307.3. Dvinariai

Patikrinkite.

Vienanarį padauginus iš 2 gausime dvinarį?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Vienanario koeficientas
  2. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  3. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  4. Algebra: Procentai ir proporcijos
  5. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  6. Algebra:
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka