1307.3. Dvinariai

Patikrinkite.

Vienanarį padauginus iš 2 gausime dvinarį?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Dvinariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 5. Algebra: Procentai ir proporcijos
 6. Algebra:
 7. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 8. Algebra: Priešingi daugianariai
 9. Algebra: Trinariai
 10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 11. Algebra:
 12. Algebra: Dvinariai
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 15. Algebra: Vienanariai
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 18. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 19. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 20. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 21. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Dvinariai
 24. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 25. Algebra: Panašūs daugianariai
 26. Algebra: Procentai ir proporcijos
 27. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 28. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 32. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 33. Algebra: Lygčių savybės
 34. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 35. Algebra:
 36. Algebra: Panašūs daugianariai
 37. Algebra: Ordinatės ašis
 38. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 41. Algebra: Procentai ir proporcijos
 42. Algebra: Panašūs vienanariai