47.3. Šviesa įvairiose aplinkose.

Parašykite teisingą atsakymą

Kur turėtų būti Žemė Mėnulio atžvilgiu, kad įvyktų pilnas Mėnulio užtemimas?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Šviesa įvairiose aplinkose.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų įvairovė.
  2. Algebra: ax² + c = 0
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  5. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  6. Algebra:
  7. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Fizika: Ultragarsas, infragarsas ir garso panaudojimas.
  10. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės