136.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x:3 = 150; y = 500
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 7. Algebra: Vienanariai
 8. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 9. Algebra: Skirtingi vienanariai
 10. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 13. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 14. Algebra: Kintamojo reikšmė
 15. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 16. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 17. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 22. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Algebra:
 27. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 28. Algebra: Panašūs vienanariai
 29. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 32. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 33. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 34. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 35. Algebra: Ordinatės ašis
 36. Algebra: Dvinariai
 37. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 38. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 41. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 42. Algebra: Panašūs vienanariai