136.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x:3 = 150; y = 500
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skirtingi vienanariai
  2. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Kintamojo reikšmė
  5. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
  6. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis