136.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x:3 = 150; y = 500
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Panašūs vienanariai
 2. Algebra: Procentai ir proporcijos
 3. Algebra: Panašūs daugianariai
 4. Algebra: Priešingi daugianariai
 5. Algebra: Skirtingi vienanariai
 6. Algebra: Panašūs vienanariai
 7. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 8. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 11. Algebra: Panašūs vienanariai
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 14. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 15. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 16. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 19. Algebra: Skaičiaus modulis
 20. Algebra: Nelygybės su neigiamu koeficientu –x < 3 vai x ∈ (– ∞; 3)
 21. Algebra: Skirtingi vienanariai
 22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 23. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 24. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 25. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 26. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 27. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 28. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 29. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 30. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 31. Algebra: Dvinariai
 32. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 33. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 34. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 35. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 36. Algebra: Ordinatės ašis
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Kintamojo reikšmė
 39. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 40. Algebra: Vienanariai
 41. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 42. Algebra: