92.3. Laboratoriniai indai ir priemonės.

Užrašykite atsakymą.


Kaip vadinamas paveiksle pavaizduotas indas?
Klasė:
8
Dalykas
Chemija
Tema
Ką nagrinėja chemija?
Potemė
Laboratoriniai indai ir priemonės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Mediana
 2. Fizika:
 3. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
 4. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 5. Fizika: Šviesos spektras
 6. Algebra: Trupmenos
 7. Fizika: Slėgis.
 8. Algebra: ax² + c = 0
 9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
 10. Algebra:
 11. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 12. Chemija: Medžiagų įvairovė.
 13. Fizika:
 14. Fizika: Archimedo dėsnis.
 15. Chemija: Laboratoriniai indai ir priemonės.
 16. Algebra: Kvadratinės šaknies traukimas
 17. Fizika: Judėjimo rūšys.
 18. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
 19. Geometrija: Figūros ploto apskaičiavimas, pagrindinės savybės, vienodo dydžio figūros
 20. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
 21. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
 22. Chemija: Periodinė cheminių elementų lentelė ir atomų sandara.
 23. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
 24. Geometrija: Apie statųjį trikampį apibrėžtas apskritimas
 25. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
 26. Geometrija: Rombas ir jo savybės
 27. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
 28. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 29. Algebra: Realieji skaičiai
 30. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 31. Geometrija:
 32. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
 33. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
 35. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
 36. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
 37. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
 38. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
 39. Fizika: Medžiagos būsenos.
 40. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
 41. Algebra: ax² + c = 0
 42. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.