2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  2. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  3. Algebra: Tikimybė
  4. Chemija: Medžiagų sudėtis ir struktūra.
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  7. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  8. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  10. Algebra: Diskriminantas