2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  4. Algebra: Diskriminantas
  5. Algebra: Diskriminantas
  6. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  7. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  10. Algebra: Tikimybė