2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tikimybė
  2. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  3. Fizika: Medžiagos būsenos.
  4. Algebra: Kvadratinės lygtys
  5. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  7. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  8. Fizika: Judėjimo grafikas..
  9. Fizika: Garso savybės
  10. Fizika: