2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Algebra: Realieji skaičiai
  5. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  6. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  7. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  10. Chemija: 10. kl