2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  2. Fizika: Medžiagos būsenos.
  3. Chemija: 10. kl
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Geometrija: Daugiakampio kampų suma, apibrėžtinis arba įbrėžtinis keturkampis, daugiakampio įstrižainės.
  6. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  7. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys