2190.3. Tikimybė

Parašykite atsakymą.

Skaičių aibė sudaryta iš 52 narių. Jeigu vieno skaitmens absoliutus dažnis yra 13, jo santykinis dažnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Tikimybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Grafikas
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  6. Fizika: Garso savybės
  7. Algebra: Diskriminantas
  8. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  9. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  10. Fizika: Kaip fizika tiria gamtą.