129.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x + 3 = 8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 3. Algebra: Dvinariai
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Vienanario koeficientas
 6. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 8. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 9. Algebra: Raidė - kintamasis
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra:
 12. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 13. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 14. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 15. Algebra: Abcisės ašis
 16. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 17. Algebra:
 18. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Priešingi daugianariai
 21. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 24. Algebra: Abcisės ašis
 25. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 26. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 29. Algebra: Dydžių priklausomybė
 30. Algebra: Dvinariai
 31. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 32. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 33. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 34. Algebra: Funkcija y = x²
 35. Algebra: Kintamojo reikšmė
 36. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 37. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 38. Algebra: Koordinačių plokštuma
 39. Algebra: Lygčių savybės
 40. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 41. Algebra: Skaičių lygtys
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.