129.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x + 3 = 8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Algebra: Abcisės ašis
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 6. Algebra: Koordinačių plokštuma
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 9. Algebra: Dvinariai
 10. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 11. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 12. Algebra: Vienanario koeficientas
 13. Algebra:
 14. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 17. Algebra: Raidė - kintamasis
 18. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 19. Algebra: Vienodi vienanariai
 20. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 21. Algebra: Funkcija y = x²
 22. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Skaičių lygtys
 25. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 26. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 27. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra:
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Funkcija y = x²
 32. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Algebra: Priešingi daugianariai
 40. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 41. Algebra: Kintamojo reikšmė
 42. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija