129.3. Kintamojo reikšmė

Pasirinkite atsakymą.

Ar duotas pavyzdys turi tik 1 įmanomą reikšmę?
x + 3 = 8
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Priešingi daugianariai
 4. Algebra: Vienodi vienanariai
 5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Lygčių savybės
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 11. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 12. Algebra: Abcisės ašis
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Koordinačių plokštuma
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 17. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 18. Algebra: Kintamojo reikšmė
 19. Algebra: Raidė - kintamasis
 20. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 21. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 22. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 23. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 24. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 25. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 26. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 27. Algebra: Funkcija y = x²
 28. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 29. Algebra: Abcisės ašis
 30. Algebra:
 31. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 34. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 37. Algebra: Funkcija y = x²
 38. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 39. Algebra: Vienanario koeficientas
 40. Algebra:
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Skaičių lygtys