2378.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Ar naudojantis trikampių lygumo požymiais ir taisykle, kurioje sakoma, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, įmanoma įrodyti, kad paveiksle duoti trikampiai yra lygūs?

Jeigu taip, nurodykite lygybės ženklą, naudodami sutrumpinimą.
 


Įvardinkite požymį, kuriuo remiantis nutatoma, kad trikampiai yra lygūs.

Ar įmanoma įrodyti, kad duoti trikampiai yra lygūs?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 2. Algebra:
 3. Algebra: Taško koordinatės
 4. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 5. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 6. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 7. Algebra:
 8. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 9. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 15. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Skaičių lygtys
 18. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 19. Algebra: Procentai ir proporcijos
 20. Algebra:
 21. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 22. Algebra: Lygčių savybės
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 24. Algebra: Vienanario koeficientas
 25. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 26. Algebra: Skaičiaus modulis
 27. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 28. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 29. Algebra: Skaičių lygtys.
 30. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Algebra: Priešingi daugianariai
 32. Algebra: Dydžių priklausomybė
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 36. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 37. Algebra: Lygčių savybės
 38. Algebra: Abcisės ašis
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 41. Algebra: Tiesinė funkcija
 42. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas