2378.3. Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Ar naudojantis trikampių lygumo požymiais ir taisykle, kurioje sakoma, kad trikampio vidaus kampų suma lygi 180 laipsnių, įmanoma įrodyti, kad paveiksle duoti trikampiai yra lygūs?

Jeigu taip, nurodykite lygybės ženklą, naudodami sutrumpinimą.
 


Įvardinkite požymį, kuriuo remiantis nutatoma, kad trikampiai yra lygūs.

Ar įmanoma įrodyti, kad duoti trikampiai yra lygūs?
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Vienodieji trikampiai
Potemė
Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dydžių priklausomybė
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Lygčių savybės
 6. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 8. Algebra: Procentai ir proporcijos
 9. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 10. Algebra: Tiesinė funkcija
 11. Algebra:
 12. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 13. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
 14. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 15. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 16. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 17. Algebra: Skaičių lygtys
 18. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 19. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 20. Algebra: Skaičiaus modulis
 21. Algebra: Skaičių lygtys.
 22. Algebra: Vienanario koeficientas
 23. Algebra: Tapatybės
 24. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 25. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 26. Algebra: Taško koordinatės
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 29. Algebra: Priešingi daugianariai
 30. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 31. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 32. Algebra: Vienodi vienanariai
 33. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 34. Algebra: Abcisės ašis
 35. Algebra: Vienodi vienanariai
 36. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 37. Algebra:
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra:
 40. Algebra: Lygčių savybės
 41. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 42. Algebra: Tapatybės