1854.3. Proporcingumo koeficientas k

panašumo koeficientas yra lygus 0.25. Apskaičiuokite F. kai R yra duoti skaičiai.

Parašykite atsakymus.

A=
B=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Kintamojo reikšmė
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  4. Algebra: Vienanario koeficientas
  5. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  6. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  7. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Veiksmai su daugianariais