1854.3. Proporcingumo koeficientas k

panašumo koeficientas yra lygus 0.25. Apskaičiuokite F. kai R yra duoti skaičiai.

Parašykite atsakymus.

A=
B=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Tiesinės funkcijos
Potemė
Proporcingumo koeficientas k

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Dydžių priklausomybė
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  5. Algebra: Funkcija
  6. Algebra: Ordinatės ašis
  7. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  8. Algebra: Skirtingi vienanariai
  9. Algebra: Abcisės ašis
  10. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka