2205.3. Omo dėsnis grandinės daliai

Parašykite teisingą atsakymą.

Jeigu į 240 V įtampos tinklą įjungtu šildytuvu teka 4A stiprio srovė, kokia šildytuvo varža?
Ω
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Omo dėsnis grandinės daliai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Nelygybių sistemos
  2. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  3. Algebra: Aritmetinė progresija
  4. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  5. Fizika: Astronomijos samprata.
  6. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Geometrija:
  9. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  10. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis