2205.3. Omo dėsnis grandinės daliai

Parašykite teisingą atsakymą.

Jeigu į 240 V įtampos tinklą įjungtu šildytuvu teka 4A stiprio srovė, kokia šildytuvo varža?
Ω
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Omo dėsnis grandinės daliai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Omo dėsnis grandinės daliai
  2. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  3. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  4. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
  5. Algebra: Diferencijavimas
  6. Fizika: Astronomijos samprata.
  7. Algebra: Lygčių sistemos sąvoka
  8. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  9. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  10. Fizika: Astronomijos samprata.