2205.3. Omo dėsnis grandinės daliai

Parašykite teisingą atsakymą.

Jeigu į 240 V įtampos tinklą įjungtu šildytuvu teka 4A stiprio srovė, kokia šildytuvo varža?
Ω
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Elektros srovė.
Potemė
Omo dėsnis grandinės daliai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija ir jos savybės
  2. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  3. Fizika: Astronomijos samprata.
  4. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Algebra: Kombinatorika
  7. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  8. Algebra: Kombinatorika
  9. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  10. Algebra: Geometrinė progresija