1927.3. Funkcija y = x²

Užrašykite atsakymą.

Parašykite funkcijos y=0,5x^2 reikšmių intervalą.
E(y) ∈ [ ;+b)
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 4. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 5. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tapatybės
 10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 11. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 12. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras
 13. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 14. Algebra:
 15. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 16. Algebra: Vienodi vienanariai
 17. Algebra:
 18. Algebra: Daugianariai
 19. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 20. Algebra: Funkcija y = x²
 21. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y= kx
 22. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 23. Algebra: Procentai ir proporcijos
 24. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 25. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 26. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Algebra: Lygčių savybės
 29. Algebra: Skaičiaus modulis
 30. Algebra: Koordinačių plokštuma
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 33. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 34. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 35. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 36. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 37. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 38. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 39. Algebra: Kintamojo reikšmė
 40. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 41. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 42. Algebra: Proporcingumo koeficientas k