1491.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Atliekant veiksmus su vienanariais trupmenų forma, veiksmai yra panašūs į veiksmus su paprastom trupmenom?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kintamojo reikšmė
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  10. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai