1491.3. Trupmeniniai reiškiniai

Parašykite atsakymą.

Atliekant veiksmus su vienanariais trupmenų forma, veiksmai yra panašūs į veiksmus su paprastom trupmenom?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Trupmeniniai reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  4. Algebra: Koordinačių plokštuma
  5. Algebra: Trinariai
  6. Algebra: Lygčių savybės
  7. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  8. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  9. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  10. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.