860.3. Trupmenos

Užrašykite atsakymą.

Duota trupmena \frac{18+2x}{3x-21}. Kokiai x reikšmei esant, trupmena neturi prasmės?
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenos

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis.
  2. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  3. Chemija: Medžiagos kiekis
  4. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Geometrija: Apie trikampį apibrėžtas apskritimas
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė.
  8. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  9. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  10. Algebra: Tikimybė