731.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Apskaičiuokite.

Apskaičiuokite, kiek gramų 15% tirpalo un ir kiek gramų 79% tirpalo reikia sumaišyti, kad gautume 160g 35% tirpalą.
g 15% tirpalo

g 79% tirpalo
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  4. Geometrija:
  5. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  6. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  7. Fizika:
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Chemija: Atomas ir cheminiai elementai.
  10. Fizika: Archimedo dėsnis.