1742.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Apskaičiuokite kampą V, kai kampas III yra 113°.


°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Priešingi daugianariai
  2. Algebra:
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  10. Algebra: Daugianariai