1742.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Apskaičiuokite kampą V, kai kampas III yra 113°.


°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaičiaus modulis
  2. Algebra:
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  5. Algebra: Dydžių priklausomybė
  6. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Kintamojo reikšmė
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu