1742.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Tiesės a ir b yra lygiagrečios. Apskaičiuokite kampą V, kai kampas III yra 113°.


°
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra:
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Koordinačių plokštuma
  6. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  7. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  8. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  9. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  10. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo