1213.3. Veiksmai su daugianariais

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario normaliojoje formoje narių seka neturi reikšmės.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Ordinatės ašis
  2. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  3. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  6. Algebra: Abcisės ašis
  7. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  8. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
  9. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  10. Algebra: Vienanario koeficientas