1213.3. Veiksmai su daugianariais

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario normaliojoje formoje narių seka neturi reikšmės.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  2. Algebra: Raidė - kintamasis
  3. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Dydžių priklausomybė
  5. Algebra: Skirtingi vienanariai
  6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  7. Algebra: Lygčių savybės
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Vienanariai
  10. Algebra: Kintamojo reikšmė