1213.3. Veiksmai su daugianariais

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario normaliojoje formoje narių seka neturi reikšmės.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Veiksmai su daugianariais

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Lygčių savybės
  2. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  3. Algebra: Vienanario koeficientas
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Skaičių lygtys
  6. Algebra:
  7. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  8. Algebra: Panašūs vienanariai
  9. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  10. Algebra: Abcisės ašis