3238.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 39g^3h^5.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
  5. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  6. Algebra: Tiesinė funkcija
  7. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  8. Algebra: Funkcija
  9. Algebra: Daugianariai
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.