3238.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 39g^3h^5.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  2. Algebra: Ordinatės ašis
  3. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
  6. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
  7. Algebra:
  8. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Skaitmeninė išraiška