3235.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 16l^k^9.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  9. Algebra: Panašūs vienanariai
  10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas