3235.3. Panašūs vienanariai

Pažymėkite teisingą atsakymą.

Pažymėkite, kuris vienanaris panašus į duotąjį vienanarį 16l^k^9.

Šio vienanario laipsnis yra
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  3. Algebra: Panašūs vienanariai
  4. Algebra: Trupmenų dalumo pagrindinė savybė
  5. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Algebra: Funkcija