62.3. Apšvietimas ir sauga

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu žmogus skaito knygą, kaip turi kristi šviesa į knygą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje.
  2. Fizika:
  3. Algebra: Formulė y = k/x
  4. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos