62.3. Apšvietimas ir sauga

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu žmogus skaito knygą, kaip turi kristi šviesa į knygą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Geometrija: Į trikampį įbrėžtas apskritimas
  4. Fizika: Mechaninio judėjimo samprata.
  5. Fizika:
  6. Fizika:
  7. Fizika: Gravitacija, trintis ir deformacija.
  8. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  9. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  10. Fizika: Judėjimo grafikas..