62.3. Apšvietimas ir sauga

Parašykite teisingą atsakymą

Jeigu žmogus skaito knygą, kaip turi kristi šviesa į knygą?
Klasė:
9
Dalykas
Fizika
Tema
Šviesos reiškiniai
Potemė
Apšvietimas ir sauga.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  2. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys
  3. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  4. Fizika: Judėjimo rūšys.
  5. Algebra: Proporcijos, procentai
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Chemija: Medžiagos kiekis.
  9. Algebra: Realieji skaičiai
  10. Fizika: