722.3. Trijų taškų tarpusavio jungimas.


Pasirinkite atsakymą.

Taškai A, B ir C duotame brėžinyje yra vienoje tiesėje. Ar šis teiginys yra teisingas?
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Trijų taškų tarpusavio jungimas.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 2. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 3. Algebra: Vienodi vienanariai
 4. Algebra: Kintamojo reikšmė
 5. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 6. Algebra: Funkcija y = x²
 7. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 8. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Dvinariai
 11. Algebra: Vienanario koeficientas
 12. Algebra: Funkcija y = x²
 13. Algebra: Dydžių priklausomybė
 14. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 15. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 16. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 18. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 19. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 20. Algebra: Skaičių lygtys
 21. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 23. Algebra:
 24. Algebra: Raidė - kintamasis
 25. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 26. Algebra: Priešingi daugianariai
 27. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Algebra: Lygčių savybės
 30. Algebra: Vienanario koeficientas
 31. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 32. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 33. Algebra: Abcisės ašis
 34. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 35. Algebra: Dvinariai
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 42. Algebra: Koordinačių plokštuma