1193.3. Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Subendravardiklinkite, suprastinkite ir atlikite skaičiavimus , išskirkite svaikąją dalį.
\frac{16}{3}+\frac{39}{13}+\frac{12}{5} =

Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
6 klasės matematikos kurso kartojimas
Potemė
Trupmenų dalumo pagrindinė savybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  4. Algebra: Tapatybės
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  7. Algebra: Trinariai
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  10. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga