327.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

tirpalų pH mazesnis už 7.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinės funkcijos tyrimas
  2. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Geometrija:
  6. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  7. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  8. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  9. Fizika: Masė ir tankis.
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba