327.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

tirpalų pH mazesnis už 7.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Šviesa įvairiose aplinkose
  4. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  5. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  6. Algebra: Mediana
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Geometrija: Trikampio pusiaukraštinių savybė
  9. Geometrija:
  10. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.