327.3. Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Įrašykite trūkstamus žodžius.

tirpalų pH mazesnis už 7.
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Rūgštys ir bazės - priešingybės chemijoje ir gyvenime.
Potemė
Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis.
  2. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  3. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  4. Algebra: Mediana
  5. Fizika:
  6. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  7. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  8. Algebra: Aritmetinis vidurkis
  9. Algebra: Racionalieji skaičiai
  10. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas