678.3. Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Pasirinkite atsakymą.


Jei tiesė AB daliną plokštumą į dvi dalis, tada atkarpos EF ir CD nepriklauso vienai plokštumos pusei.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Taškas, tiesė ir atkarpa
Potemė
Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Funkcija y = x²
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Raidė - kintamasis
 4. Algebra: Funkcija y = x²
 5. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 6. Algebra: Dvinariai
 7. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 8. Algebra: Dvinariai
 9. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 10. Algebra: Abcisės ašis
 11. Algebra: Vienodi vienanariai
 12. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 13. Algebra: Koordinačių plokštuma
 14. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 15. Algebra: Kintamojo reikšmė
 16. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 17. Algebra: Priešingi daugianariai
 18. Algebra: Vienanario koeficientas
 19. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 20. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 21. Algebra:
 22. Algebra: Abcisės ašis
 23. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 24. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 25. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 26. Algebra:
 27. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 28. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 29. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 32. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 33. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 34. Algebra: Skaičių lygtys
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 36. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 37. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 38. Algebra: Lygčių savybės
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 42. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.