1733.3. Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Parinkite teisingą atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Dvi tiesės gali būti lygiagrečios tik tuomet, jeigu jas kerta trečia tiesė.
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Lygiagrečios plokštumos
Potemė
Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  2. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  3. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Vienanariai
  6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  9. Algebra: Funkcija y = x²
  10. Algebra: Dydžių priklausomybė