1821.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Duota funkcija: kiekvienai ordinatei priskirkite skaičių, kuris lygus pirmajam po kablelio argumento skaičiui. Užpildykite lentelę.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Lygties sąvoka
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Algebra: Funkcija
 4. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 5. Algebra: Tapatybės
 6. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 7. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 8. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 9. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 10. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 11. Algebra: Dvinariai
 12. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 13. Algebra:
 14. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 15. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 16. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Skirtingi vienanariai
 19. Algebra: Veiksmai su daugianariais
 20. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 21. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 22. Algebra:
 23. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 24. Algebra: Dvinariai
 25. Algebra: Trinariai
 26. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
 27. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 28. Algebra: Ordinatės ašis
 29. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 30. Algebra: Kintamojo reikšmė
 31. Algebra: Taško koordinatės
 32. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 33. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 34. Algebra: Skirtingi vienanariai
 35. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 36. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 37. Algebra: Koordinačių plokštuma
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 40. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 41. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.