1821.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Duota funkcija: kiekvienai ordinatei priskirkite skaičių, kuris lygus pirmajam po kablelio argumento skaičiui. Užpildykite lentelę.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  3. Algebra:
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra:
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Dvinariai
  8. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  9. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  10. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.