1821.3. Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Duota funkcija: kiekvienai ordinatei priskirkite skaičių, kuris lygus pirmajam po kablelio argumento skaičiui. Užpildykite lentelę.


y=

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Funkcijos su vienu kintamuoju
Potemė
Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Procentai ir proporcijos
  2. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  3. Algebra: Skirtingi vienanariai
  4. Algebra:
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  7. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  8. Algebra: Greitosios daugybos formulės.
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Koordinačių plokštuma