874.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{5x+5}{2}=a(\frac{x^{2}+x}{5x})
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  2. Algebra: Moda
  3. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  5. Algebra: Formulė y = k/x
  6. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  7. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  8. Fizika:
  9. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  10. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba