874.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{5x+5}{2}=a(\frac{x^{2}+x}{5x})
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: ax² + c = 0
  2. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  3. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  4. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  7. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  8. Algebra: Tiesinių lygčių ir nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Moda
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai