874.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{5x+5}{2}=a(\frac{x^{2}+x}{5x})
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Chemija: Neutralizacijos reakcijos. Skaičiavimo uždaviniai iš reakcijos lygties.
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  6. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  7. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  8. Chemija: Cheminio elemento oksidacijos laipsnis. Dvinarių junginių formulių ir jų pavadinimų sudarymas.
  9. Fizika: Masė ir tankis
  10. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis