874.3. Racionali išraiška

Parašykite atsakymą.

Nustatykite a reikšmę, su kuria abi išraiškos būtų lygios. \frac{5x+5}{2}=a(\frac{x^{2}+x}{5x})
a=
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Racionali išraiška

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis
  2. Geometrija: Stačiakampio (S = ab, a, b - ilgiai) ir kvadrato ploto formulės (S = a2, a – kraštinė)
  3. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  4. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  5. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  6. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  7. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  8. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai