355.3. Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Užrašykite atsakymą.

Apskaičiuokite vandens masę, reikalingą paruošti 250 g 9 % cukraus tirpalą.
g
Klasė:
9
Dalykas
Chemija
Tema
Vanduo žmogaus gyvenime.
Potemė
Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties sprendimas
  2. Geometrija:
  3. Algebra: Moda
  4. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  5. Algebra: Trupmenos pagrindinė savybė
  6. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Chemija: Vandens fizikinės savybės. Tirpalai (masės dalis).
  9. Geometrija: Kvadratas ir jo savybės
  10. Geometrija: Trikampių ir trapecijos vidurinės linijos.