284.3. Fizikiniai dydžiai

Parašykite atsakymą!

Kokiu metodu nustatomas netaisyklingos formos kūno tūris?
Naudojamas metodas
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  2. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  3. Algebra: Atvirkštinio proporcingumo sąvoka
  4. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  7. Fizika: Judėjimo grafikas..
  8. Algebra: Hiperbolė
  9. Fizika:
  10. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.