284.3. Fizikiniai dydžiai

Parašykite atsakymą!

Kokiu metodu nustatomas netaisyklingos formos kūno tūris?
Naudojamas metodas
Klasė:
7
Dalykas
Fizika
Tema
Ką moko fizika?
Potemė
Fizikiniai dydžiai.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenos
  2. Algebra: Mediana
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  5. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė
  6. Fizika:
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Fizika: Fizikiniai dydžiai.
  9. Algebra: Moda
  10. Geometrija: Stygos statmenos spinduliui savybė