2398.3. Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Parašykite atsakymą.

Išspręskite nelygybę intervalų metodu (1-3x)(8-x)≤0
Kiek tiesių yra teigiamos intervale I (žiūrint iš kairės)?
Kiek tiesių yra teigiamos II intervale?
Kiek tiesių yra teigiamos III intervale?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Nelygybės ir sistemos
Potemė
Nelygybių sprendimas intervalų metodu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 2. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
 3. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 4. Chemija: 10. kl
 5. Algebra: Nelygybių sistemos
 6. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 7. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
 8. Fizika: Transporto vystymasis
 9. Geometrija:
 10. Chemija:
 11. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 12. Geometrija: Taisyklingo daugiakampio perimetras ir plotas. Į taisyklingą daugiakampį įbrėžto ir apibrėžto apskritimo lankas
 13. Fizika: Energijos transformavimas.
 14. Algebra: Veiksmai su trupmenom
 15. Algebra: Sumos formulė
 16. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
 17. Algebra: Sumos formulė
 18. Algebra: Koeficientas
 19. Algebra: Koeficientas
 20. Algebra: Kombinatorika
 21. Fizika: Paprastieji mechanizmai.
 22. Algebra: Kvadratinės nelygybės
 23. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
 24. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
 25. Chemija: Metalų cheminės savybės.
 26. Geometrija:
 27. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 28. Algebra: Nelygybių sprendimas intervalų metodu
 29. Algebra: Lygčių grafikai
 30. Fizika: Elektros sauga.
 31. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
 32. Fizika: Žvaigždės.
 33. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys
 34. Fizika: Elektromagnetinių virpesių samprata.
 35. Algebra: Lygčių grafikai
 36. Fizika: Transporto vystymasis
 37. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 38. Chemija: Medžiagų kitimai. Cheminių reakcijų tipai.
 39. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
 40. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
 41. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.
 42. Fizika: Energijos poveikis aplinkai.