1934.3. Funkcija y = x²

Parašykite teisingą atsakymą.

Apskaičiuokite funkcijos y= (x-2)^2 reikšmę prie kurios funkcijos grafikas kerta y ašį.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Funkcija y = x²

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  2. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
  3. Algebra: Koordinačių plokštuma
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  6. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
  7. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
  8. Algebra: Lygčių savybės
  9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  10. Algebra: Vienanario koeficientas