2664.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite į tuščius tarpelius

Aritmetinis kvadratinė šaknis gali būti arba lygu 0
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Medžiagos būsenos
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Geometrija:
  4. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  5. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  6. Algebra: Funkcija
  7. Algebra: Racionali išraiška
  8. Algebra: Racionali išraiška
  9. Fizika:
  10. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.