2664.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite į tuščius tarpelius

Aritmetinis kvadratinė šaknis gali būti arba lygu 0
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika:
  2. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  3. Algebra: Funkcija
  4. Algebra: Funkcija
  5. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  6. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  7. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  8. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.