2664.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite į tuščius tarpelius

Aritmetinis kvadratinė šaknis gali būti arba lygu 0
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  2. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  3. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  4. Fizika: Šviesos atspindys ir veidrodžiai.
  5. Fizika:
  6. Fizika:
  7. Fizika: Medžiagos būsenos
  8. Algebra: Funkcija
  9. Fizika: Garso savybės.
  10. Fizika: Garso sklidimas.