2664.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite į tuščius tarpelius

Aritmetinis kvadratinė šaknis gali būti arba lygu 0
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija:
  2. Algebra: Hiperbolė
  3. Fizika: Garso sklidimas.
  4. Fizika:
  5. Geometrija: Lygiagretainio, rombo, trikampio, stačiojo trikampio, trapecijos plotas
  6. Fizika: Garso sklidimas.
  7. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  8. Algebra: ax² + bx = 0
  9. Algebra: Racionali išraiška
  10. Algebra: Grafikas