2664.3. Aritmetinė kvadratinė šaknis

Įrašykite į tuščius tarpelius

Aritmetinis kvadratinė šaknis gali būti arba lygu 0
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Kvadratinės šaknys
Potemė
Aritmetinė kvadratinė šaknis

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai.
  2. Algebra: Trupmenos išraiška
  3. Chemija: Oro sudėtis ir jo panaudojimas (reakcijos)
  4. Algebra: Racionali išraiška
  5. Geometrija:
  6. Chemija: Vandens susidarymas ir cheminės savybės.
  7. Fizika: Garso sklidimas.
  8. Geometrija: Stačiakampis ir jo savybės
  9. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  10. Fizika: