1013.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Pertvarkykite trupmeną \frac{2x}{3y+4} , kad vardiklyje būtų 3xy+3y^{2}+4x+4y!

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Masė ir tankis.
  2. Algebra: Diskriminantas
  3. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  4. Algebra: Trupmenos išraiška
  5. Algebra: Kvadratinės lygties skaidymas dauginamaisiais
  6. Algebra: Proporcijos, procentai
  7. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  8. Geometrija: Įbrėžtinio, centrinio kampo didumo nustatymas
  9. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys