1013.3. Trupmenų didinimas ir prastinimas

Pertvarkykite trupmeną \frac{2x}{3y+4} , kad vardiklyje būtų 3xy+3y^{2}+4x+4y!

Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Trupmenos
Potemė
Trupmenų didinimas ir prastinimas

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Medžiagų fizikinės savybės ir kitimai.
  2. Chemija: 10. kl
  3. Chemija:
  4. Algebra: Veiksmai su kvadratinėmis šaknimis
  5. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  6. Algebra: Trupmenų sudėtis ir atimtis
  7. Geometrija: Lygiagretainis, jo elementai ir savybės
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  10. Algebra: Diskriminantas