2300.3. Lygčių grafikai

Parašykite atsakymą.

Duota lygtis y=x^2-16. Atsakykite į klausimus apie lygtį ir jos grafiką.
Koks grafiko susikirtimo su x ašimi taškas? Užrašykite tašką su didžiausia koordinačių skaičiaus reikšme.

Koks yra grafiko susikirtimo su ašimi y taškas?

Pasirinkite atsakymą.

Koks grafikas apibūdina šią lygtį?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Elektros sauga.
  2. Fizika: Informacijos perdavimo rūšys.
  3. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  4. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  5. Fizika: Energijos panaudojimas
  6. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  7. Algebra: Sumos formulė
  8. Fizika: Įelektrinti kūnai ir jų sąveika.
  9. Algebra: Aritmetinė progresija
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės