2300.3. Lygčių grafikai

Parašykite atsakymą.

Duota lygtis y=x^2-16. Atsakykite į klausimus apie lygtį ir jos grafiką.
Koks grafiko susikirtimo su x ašimi taškas? Užrašykite tašką su didžiausia koordinačių skaičiaus reikšme.

Koks yra grafiko susikirtimo su ašimi y taškas?

Pasirinkite atsakymą.

Koks grafikas apibūdina šią lygtį?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  2. Chemija: 10. kl
  3. Chemija:
  4. Geometrija: Perimetro ir ploto skaičiavimas
  5. Fizika: Energijos transformavimas.
  6. Fizika: Elektros grandinių panaudojimas
  7. Fizika: Regimasis dangaus kūnų judėjimas.
  8. Fizika: Elektromagnetinių bangų spinduliavimas.
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Geometrija: