2300.3. Lygčių grafikai

Parašykite atsakymą.

Duota lygtis y=x^2-16. Atsakykite į klausimus apie lygtį ir jos grafiką.
Koks grafiko susikirtimo su x ašimi taškas? Užrašykite tašką su didžiausia koordinačių skaičiaus reikšme.

Koks yra grafiko susikirtimo su ašimi y taškas?

Pasirinkite atsakymą.

Koks grafikas apibūdina šią lygtį?

Ar taškas (0;0) priklauso lygties grafikui?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Lygčių sistemos
Potemė
Lygčių grafikai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  2. Algebra: Nelygybių sistemos
  3. Algebra: Variacinė eilutė
  4. Geometrija: Trikampio panašumo požymiai
  5. Geometrija: Figūros viso paviršiaus plotas, pagrindo plotas, tūris
  6. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  7. Fizika: Energijos transformavimas.
  8. Fizika: Energijos panaudojimas
  9. Algebra: Nepilnos kvadratinės nelygybės
  10. Algebra: Kvadratinė funkcija