1174.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šie vienanariai yra panašūs?
xz3 ir 6z3x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Koordinačių plokštuma
  3. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  4. Algebra: Skaičiaus modulis
  5. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  8. Algebra: Ordinatės ašis
  9. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  10. Algebra: Taško koordinatės