1174.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šie vienanariai yra panašūs?
xz3 ir 6z3x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  2. Algebra: Taško koordinatės
  3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  4. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  5. Algebra: Lygties sąvoka
  6. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  7. Algebra: Ordinatės ašis
  8. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  9. Algebra: Priešingi daugianariai
  10. Algebra: