1174.3. Panašūs vienanariai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šie vienanariai yra panašūs?
xz3 ir 6z3x
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Vienanariai
Potemė
Panašūs vienanariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 4. Algebra: Taško koordinatės
 5. Algebra:
 6. Algebra: Tapatybės
 7. Algebra: Racionalieji skaičiai
 8. Algebra: Lygties sąvoka
 9. Algebra:
 10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 11. Algebra: Dydžių priklausomybė
 12. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 13. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 14. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 15. Algebra: Taško koordinatės
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 18. Algebra: Skaičiaus modulis
 19. Algebra: Panašūs vienanariai
 20. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 23. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 24. Algebra: Koordinačių plokštuma
 25. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 26. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 27. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 28. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 29. Algebra: Ordinatės ašis
 30. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 31. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 32. Algebra: Trinariai
 33. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 36. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 37. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 38. Algebra: Matematinė išraiška. Algebrinė išraiška.
 39. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
 40. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 41. Algebra:
 42. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu