1239.3. Priešingi daugianariai

Suraskite klaidą. Išrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite prie neteisingo ir teisingo nario.

Daugianaris 25x^{2}y-12xy^{2}+10x-9y ir priešingas daugianaris 25x^{2}y+12xy^{2}-10x+9y.
Klaidingas narys
Pataisymas, teisingas narys
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  2. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  3. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  4. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  5. Algebra: Kintamojo reikšmė
  6. Algebra: Racionalieji skaičiai
  7. Algebra: Lygties sąvoka
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku