1239.3. Priešingi daugianariai

Suraskite klaidą. Išrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite prie neteisingo ir teisingo nario.

Daugianaris 25x^{2}y-12xy^{2}+10x-9y ir priešingas daugianaris 25x^{2}y+12xy^{2}-10x+9y.
Klaidingas narys
Pataisymas, teisingas narys
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  2. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  3. Algebra: Kintamojo reikšmė
  4. Algebra: Skirtingi vienanariai
  5. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
  6. Algebra: Priešingi daugianariai
  7. Algebra: Racionalieji skaičiai
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  10. Algebra: Ordinatės ašis