1239.3. Priešingi daugianariai

Suraskite klaidą. Išrašykite klaidingą narį. Užrašykite teisingą narį. Atkreipkite dėmesį į ženklus, būtinai juos parašykite prie neteisingo ir teisingo nario.

Daugianaris 25x^{2}y-12xy^{2}+10x-9y ir priešingas daugianaris 25x^{2}y+12xy^{2}-10x+9y.
Klaidingas narys
Pataisymas, teisingas narys
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Priešingi daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Funkcija
  2. Algebra: Vienanariai
  3. Algebra: Veiksmai su vienanariais
  4. Algebra: Lygties sąvoka
  5. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  6. Algebra: Kintamojo reikšmė
  7. Algebra:
  8. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
  9. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  10. Algebra: Racionalieji skaičiai