134.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x+x+x = 15; 5y=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 2. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 3. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 4. Algebra: Racionalieji skaičiai
 5. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 6. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 7. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 8. Algebra: Dydžių priklausomybė
 9. Algebra: Funkcija y = x²
 10. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Algebra:
 13. Algebra: Skaičių lygtys
 14. Algebra: Skirtingi vienanariai
 15. Algebra: Lygties sąvoka
 16. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 17. Algebra: Lygties sąvoka
 18. Algebra:
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 21. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 22. Algebra: Kintamojo reikšmė
 23. Algebra: Lygčių savybės
 24. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 25. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 26. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 27. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 28. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 29. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 30. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 31. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 32. Algebra: Skaičių lygtys
 33. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Tapatybės
 36. Algebra: Abcisės ašis
 37. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 38. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 39. Algebra: Procentai ir proporcijos
 40. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 41. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 42. Algebra: Priešingi daugianariai.