134.3. Kintamojo reikšmė

Parašykite atsakymą.

Kuris kintamasis yra didesnis?
x+x+x = 15; 5y=19
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Kintamojo reikšmė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 2. Algebra: Skaičių lygtys
 3. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 4. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 5. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 6. Algebra: Lygties sąvoka
 7. Algebra: Kintamojo reikšmė
 8. Algebra:
 9. Algebra: Procentai ir proporcijos
 10. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 11. Algebra: Lygčių savybės
 12. Algebra: Skaičių lygtys
 13. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 14. Algebra: Dydžių priklausomybės sąvoka
 15. Algebra: Dydžių priklausomybė
 16. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 17. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Skirtingi vienanariai
 20. Algebra: Lygties sąvoka
 21. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
 22. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 23. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 24. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 25. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 26. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 27. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 28. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 29. Algebra: Priešingi daugianariai.
 30. Algebra: Racionalieji skaičiai
 31. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 32. Algebra: Abcisės ašis
 33. Algebra: Tapatybės
 34. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 35. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 36. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 37. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 38. Algebra:
 39. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 40. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 41. Algebra: Funkcija y = x²
 42. Algebra: Veiksmai su vienanariais