1660.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Pasirinkite atsakymą.

Jeigu _______ figūros yra lygios ir kiekviena iš jų lygi trečiai figūrai, tai visos trys figūros yra lygios.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trinariai
  2. Algebra: Lygčių savybės
  3. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  4. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
  5. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
  6. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  7. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
  8. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  9. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  10. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas