1660.3. Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Pasirinkite atsakymą.

Jeigu _______ figūros yra lygios ir kiekviena iš jų lygi trečiai figūrai, tai visos trys figūros yra lygios.
Klasė:
9
Dalykas
Geometrija
Tema
Panašios figūros. Atkarpos ilgis
Potemė
Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Koordinačių plokštuma
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
  4. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
  5. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  6. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
  7. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  8. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  9. Algebra: Skaitmeninė išraiška
  10. Algebra: Panašūs vienanariai