2154.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai:\left\{-\frac{4}{5};\frac{4}{2};\frac{3}{5};\frac{35}{10};-\frac{2}{4};\frac{6}{4}\right\}. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
Aritmetinis vidurkis:
Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  2. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  3. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  4. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  5. Algebra: Trupmenos išraiška
  6. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  7. Algebra:
  8. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  9. Geometrija:
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai