2154.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai:\left\{-\frac{4}{5};\frac{4}{2};\frac{3}{5};\frac{35}{10};-\frac{2}{4};\frac{6}{4}\right\}. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
Aritmetinis vidurkis:
Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  2. Fizika: Sąveika, jėga ir saugumas.
  3. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  4. Algebra: Tikimybė
  5. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  6. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  7. Algebra:
  8. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  9. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  10. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai