2154.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai:\left\{-\frac{4}{5};\frac{4}{2};\frac{3}{5};\frac{35}{10};-\frac{2}{4};\frac{6}{4}\right\}. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
Aritmetinis vidurkis:
Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  2. Algebra: Algebrinių reiškinių pertvarkymai
  3. Algebra: Periodinės dešimtainės trupmenos
  4. Algebra: Grafikas y = k/x
  5. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  6. Algebra: Kvadratinės lygtys
  7. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  8. Algebra: Kvadratinė šaknis
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis