2154.3. Amplitudė (varjacinė eilutė)

Parašykite atsakymą.

Duoti skaičiai:\left\{-\frac{4}{5};\frac{4}{2};\frac{3}{5};\frac{35}{10};-\frac{2}{4};\frac{6}{4}\right\}. Apskaičiuokite aritmetinį vidurkį ir amplitudę ir suapvalinkite iki dešimtųjų.
Aritmetinis vidurkis:
Amplitudė:
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Statistikos elementai
Potemė
Amplitudė (varjacinė eilutė)

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  2. Fizika: Garso savybės.
  3. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)
  4. Geometrija: Atstumas tarp lygiagrečių tiesių
  5. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  6. Fizika:
  7. Algebra: Kvadratinės lygtys
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Algebra: Trupmenos išraiška
  10. Algebra: Iracionalieji skaičiai