765.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų status kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Abcisės ašis
  2. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
  3. Algebra: Taško koordinatės
  4. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
  5. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
  6. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
  7. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  10. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.