765.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų status kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 2. Algebra: Daugianariai
 3. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 4. Algebra: Tapatybės
 5. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 6. Algebra: Skirtingi vienanariai
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 9. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 10. Algebra: Dydžių priklausomybė
 11. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 12. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 13. Algebra: Procentai ir proporcijos
 14. Algebra: Dvinariai
 15. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 16. Algebra: Vienanario koeficientas
 17. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 18. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 19. Algebra: Abcisės ašis
 20. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 21. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 22. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 23. Algebra: Dydžių priklausomybė
 24. Algebra: Trinariai
 25. Algebra: Skaičiaus modulis
 26. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 27. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 28. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 29. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 30. Algebra: Dydžių priklausomybė
 31. Algebra: Panašūs vienanariai
 32. Algebra: Funkcija y = x²
 33. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 34. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 35. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 36. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 37. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 38. Algebra:
 39. Algebra: Taško koordinatės
 40. Algebra:
 41. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 42. Algebra: Tapatybių reiškiniai