765.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų status kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičiaus modulis
 2. Algebra: Dvinariai
 3. Algebra: Vienanario koeficientas
 4. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 5. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
 6. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 7. Algebra:
 8. Algebra:
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 10. Algebra: Vienodi vienanariai
 11. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
 12. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
 13. Algebra: Tapatybės
 14. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 15. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 16. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 17. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
 18. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 19. Algebra: Funkcija y = x²
 20. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 21. Algebra: Procentai ir proporcijos
 22. Algebra: Trinariai
 23. Algebra: Abcisės ašis
 24. Algebra: Dydžių priklausomybė
 25. Algebra: Skirtingi vienanariai
 26. Algebra: Dydžių priklausomybė
 27. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 28. Algebra: Dydžių priklausomybė
 29. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 30. Algebra: Panašūs vienanariai
 31. Algebra: Daugianariai
 32. Geometrija: Trikampio kampų suma, kampo statinis, įžambinė, stačiojo trikampio savybė
 33. Algebra: Tapačių reiškinių pertvarkymas
 34. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 35. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 36. Algebra: Taško koordinatės
 37. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
 38. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 39. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 40. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 41. Algebra: Vienanariai (1-o laipsnio)
 42. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės