765.3. Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.


Parašykite atsakymą.

Duoti kampai ∢ACE, ∢BCE, ∢ACB, ∢ECD. Kuris iš jų status kampas?
Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Kampas, jo dydis ir rūšys
Potemė
Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Taško koordinatės
  2. Algebra: Panašūs vienanariai
  3. Algebra: Proporcingumo koeficientas k
  4. Algebra: Laipsnis su neigiamu rodikliu
  5. Algebra: Tapatybių reiškiniai
  6. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.
  7. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
  8. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  9. Algebra: Vienodi vienanariai
  10. Geometrija: Smailusis, bukasis, statusis, ištiestinis, pilnutinis kampas. Lygūs kampai, pusiaukampinė.