893.3. Iracionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar tai yra iracionalusis skaičius? \frac{π}{2π}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Iracionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Sunkio jėga, trintis ir deformacija.
  2. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  3. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Algebra: Iracionalieji skaičiai
  6. Algebra: Tikimybė
  7. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  8. Algebra: Trupmenų didinimas ir prastinimas
  9. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  10. Geometrija: