246.3. Tapatybių reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar reiškiniai y+7(y-5) ir 8y-15-20 yra tapatūs?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
  2. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  3. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  4. Algebra: Priešingi daugianariai
  5. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
  6. Algebra: Lygties sąvoka
  7. Algebra: Panašūs vienanariai
  8. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
  9. Algebra: Ordinatės ašis
  10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas