246.3. Tapatybių reiškiniai

Pasirinkite atsakymą.

Ar reiškiniai y+7(y-5) ir 8y-15-20 yra tapatūs?
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Paprastų algebrinių reiškinių pertvarkymai
Potemė
Tapatybių reiškiniai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Skaičių lygtys
 2. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 4. Algebra: Dvinariai
 5. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 6. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 7. Algebra:
 8. Algebra: Funkcija y = x²
 9. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija
 10. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 11. Algebra: Lygties sąvoka
 12. Algebra: Panašūs vienanariai
 13. Algebra: Trinariai
 14. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 15. Geometrija: Laužtinė linija, atvira laužtinė, uždara laužtinė, laužtinių ilgis, daugiakampis, kampai, viršūnės, įstrižainės, daugiakampio perimetras.
 16. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 17. Algebra: Dvinariai
 18. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 19. Algebra: Lygties sąvoka
 20. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 21. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 22. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 23. Algebra: Priešingi daugianariai
 24. Geometrija: Apskritimo lanko ilgis, centras, spindulys, skersmuo, styga
 25. Algebra: Raidė - kintamasis
 26. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 27. Algebra: Panašūs vienanariai
 28. Algebra: Skaitmeninė išraiška
 29. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 30. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės. +?
 31. Algebra: Abcisės ašis
 32. Algebra:
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Ordinatės ašis
 35. Algebra:
 36. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 37. Algebra: Daugianariai
 38. Algebra: Tapačių reiškinių transformacija
 39. Algebra: Vienodi vienanariai
 40. Algebra: Priešingi daugianariai
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos ketvirčiai
 42. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas