2389.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Duotas brėžinys. Įvardinkite brėžinyje:
a) Lygiagrečias tieses arba jų dalis (naudokite 2 raides abėcėlės tvarka nurodydami tiesę ar jos dalį).   (Pavyzdžiui: FG;JK)
  b) statmenį tarp jų (naudokite 2 raides abėcėlės tvarka nurodydami tiesę ar jos dalį).


Įrašykite

a) ; b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  2. Algebra: Lygtys su nežinomu kintamuoju
  3. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  4. Algebra: Aritmetinė kvadratinė šaknis
  5. Fizika: Garso savybės.
  6. Algebra: Skirtingo dydžio vienetai
  7. Chemija: Rūgštys ir bazės. Indikatoriai.
  8. Chemija: Medžiagų sudėties pastovumas. Cheminės formulės.
  9. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  10. Algebra: Kvadratinės lygtys