2389.3. Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Duotas brėžinys. Įvardinkite brėžinyje:
a) Lygiagrečias tieses arba jų dalis (naudokite 2 raides abėcėlės tvarka nurodydami tiesę ar jos dalį).   (Pavyzdžiui: FG;JK)
  b) statmenį tarp jų (naudokite 2 raides abėcėlės tvarka nurodydami tiesę ar jos dalį).


Įrašykite

a) ; b)
Klasė:
8
Dalykas
Geometrija
Tema
Stačiakampis ir kvadratas
Potemė
Atstumas tarp lygiagrečių tiesių

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Rombas ir jo savybės
  2. Fizika: Fizikos mokslas ir procesai
  3. Chemija: Cheminių kitimų požymiai. Būtinos cheminių reakcijų sąlygos.
  4. Geometrija: Figūrų aukštinės. Vienodų figūrų plotai.
  5. Algebra:
  6. Algebra: Skaičiaus apytikslė reikšmė
  7. Geometrija: Pitagoro teorema. Stačiojo trikampio savybė
  8. Algebra: Racionalieji skaičiai
  9. Algebra: Trupmenų daugyba ir dalyba
  10. Algebra: Amplitudė (varjacinė eilutė)