1200.3. Panašūs daugianariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario panašieji nariai yra vienanariai su skirtingais skaitiniais daugikliais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 2. Algebra: Vienanario koeficientas
 3. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 4. Algebra: Tiesinių nelygybių sprendiniai
 5. Algebra: Skaičių lygtys
 6. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 7. Algebra: Raidė - kintamasis
 8. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 9. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
 11. Algebra: Koordinačių plokštuma
 12. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
 13. Algebra: Veiksmai su vienanariais
 14. Algebra: Tapatybės
 15. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 16. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 17. Algebra: Vienodi vienanariai
 18. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 19. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 20. Algebra: Lygties sąvoka
 21. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
 22. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 23. Algebra: Tapatybių reiškiniai
 24. Algebra: Racionalieji skaičiai
 25. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 26. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 27. Algebra: Raidė - kintamasis
 28. Algebra:
 29. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 30. Geometrija: Lygūs trikampiai, atitinkami elementai, panašumo savybės ir požymiai.
 31. Algebra:
 32. Algebra: Vienanariai
 33. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 34. Algebra: Vienanariai
 35. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
 36. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
 37. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 38. Algebra: Panašūs vienanariai
 39. Algebra: Panašūs daugianariai
 40. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 41. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas
 42. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.