1200.3. Panašūs daugianariai

Užrašykite atsakymą.

Ar šis teiginys teisingas? Daugianario panašieji nariai yra vienanariai su skirtingais skaitiniais daugikliais.
Klasė:
7
Dalykas
Algebra
Tema
Daugianariai
Potemė
Panašūs daugianariai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
  2. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
  3. Algebra: Ekvivalentiškos nelygybės.
  4. Geometrija: Kryžminiai, gretutiniai kampai, statmenos tiesės
  5. Geometrija: Trijų taškų tarpusavio jungimas.
  6. Algebra: Koordinačių plokštuma
  7. Algebra: Priklausomas ir nepriklausomas kintamasis
  8. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
  9. Algebra:
  10. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės