1981.3. Laipsnis su neigiamu rodikliu

Parašykite atsakymą.

Apskaičiuokite duotus reiškinius ir išdėstykite didėjimo tvarka. Jeigu reikės užrašyti trupmeną, rašykite a/b.
a) (-1)^{-17}
b) 2^{-8}
c) \left(-\frac{1}{2}\right)^{-2}
d) \left(\frac{1}{3}\right)^{-3}
e) 10^{-1}

Išdėstykite didėjimo tvarka.
Klasė:
8
Dalykas
Algebra
Tema
Laipsniai
Potemė
Laipsnis su neigiamu rodikliu

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Algebra: Tiesinė funkcija y = kx + b
  2. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
  3. Algebra: Skaičių lygtys
  4. Algebra: Skaitinių nelygybių savybės
  5. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu
  6. Algebra: Tiesinės nelygybės ax + b > 0, ka
  7. Algebra: Lygčių su šaknimis sprendimas
  8. Algebra: Tapatybės
  9. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
  10. Algebra: Skaičiaus pakėlimas nurodytu laipsniu