883.3. Racionalieji skaičiai

Pasirinkite atsakymą.

Ar šio reiškinio atsakymas yra racionalusis skaičius? \sqrt{25+121}
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Aibės
Potemė
Racionalieji skaičiai

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Fizika: Optikos reiškinys gamtoje
  2. Algebra: Racionalieji skaičiai
  3. Fizika: Šviesos lūžimas ir optiniai prietaisai.
  4. Algebra: Absoliučioji ir santykinė paklaida
  5. Fizika: Apšvietimas ir sauga
  6. Fizika:
  7. Chemija: Medžiagų oksidacijos procesai ir reakcijos.
  8. Algebra: Proporcijos, procentai
  9. Chemija: Cheminių reakcijų lygtys.
  10. Algebra: Nepilnos kvadratinės lygtys