2589.3. Kombinatorika

Parašykite atsakymą.

Tau reikia nupirkti dovaną seseriai, kuri mėgsta megzti. Parduotuvėje yra 5 spalvų siūlai ir 3 rūšių virbalai. Kiek skirtingų dovanų komplektų "siūlai-virbalai" galima sudaryti?

Pasirinkite atsakymą.

Ar šis aritmetinis veiksmas yra suma ar daugyba?
Klasė:
9
Dalykas
Algebra
Tema
Kombinatorika ir tikimybių teorija
Potemė
Kombinatorika

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

  1. Geometrija: Stačiojo trikampio kraštinių santykis
  2. Chemija: 10. kl
  3. Algebra: Lygtys su dviem nežinomaisiais (1-o ar 2-o laipsnio)
  4. Fizika: Elektromagnetinės bangos gamtoje.
  5. Algebra: Kombinatorika
  6. Algebra: Sumos formulė
  7. Chemija: Metalų cheminės savybės.
  8. Geometrija: Stačiojo trikampio, lygiagretainio, rombo ploto apskaičiavimas per smailiojo kampo sinusą
  9. Algebra: Lygčių grafikai
  10. Geometrija: Viršūnės, briaunos, paviršiaus plotas. Prizmė (taisyklinga), Piramidė (taisyklinga), ritinys, kūgis ir rutulys