2369.3. Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Klasė:
7
Dalykas
Geometrija
Tema
Trikampis
Potemė
Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė

Kad sužinotumėte lobio koordinates, atlikite užduotis

 1. Algebra: Dvinariai
 2. Algebra: Ordinatės ašis
 3. Geometrija: Trikampis ir elementai, kampai ir priekampiai. Trikampio pusiaukraštinė, pusiaukampinė, aukštinė, trikampio nelygybė
 4. Geometrija: Kampas, kampo kraštinės ir viršūnės, dydis, laipsnis, matavimas
 5. Algebra: Panašūs daugianariai
 6. Algebra: Procentai ir proporcijos
 7. Algebra: Vienodi vienanariai
 8. Algebra: Koordinačių ašys ir taškų koordinatės
 9. Geometrija: Vidaus vienašaliai ir priešiniai kampai tarp lygiagrečių tiesių, lygiagrečių tiesių savybės
 10. Algebra: Lygčių savybės
 11. Geometrija: Taškas priklauso (arba ne) tiesiai linijai (spinduliui, atkarpai), taškai priklausantys plokštumoms. Tiesių linijų susikirtimo taškas, spindulio, atkarpos savybės.
 12. Geometrija: Sąvokos apibrėžimas, sąvokos žymėjimas.
 13. Algebra: Ekvivalentiškos lygtys
 14. Algebra:
 15. Algebra: Panašūs daugianariai
 16. Algebra: Tiesinės lygtys ax + b = 0, kai a, b ∈ Q
 17. Algebra: Procentai ir proporcijos
 18. Algebra: Procentai ir proporcijos
 19. Geometrija: Vienodos figūros, atkarpos ilgis, Mediana, atstumas tarp dviejų taškų.
 20. Algebra: Procentai ir proporcijos
 21. Algebra: Priešingi daugianariai
 22. Geometrija: Taškas, tiesi linija, plokštuma, geometrinė figūra.
 23. Geometrija: Aksioma, teorema, įrodymas
 24. Algebra: Greitosios daugybos formulės: sumą keliam kvadratu, skirtumą keliam kvadratu, dviejų narių sumą dauginam iš jų skirtumo
 25. Algebra: Grafiko y = kx + b brėžimas
 26. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 27. Algebra: Laipsnio sąvoka: pagrindas, laipsnio rodiklis
 28. Algebra: Trupmeniniai reiškiniai
 29. Algebra: Trinariai
 30. Algebra:
 31. Algebra: Tiesioginio proporcingumo sąvoka
 32. Geometrija: Lygiašonis trikampis, šoninės kraštinės, pagrindas, lygiakraštis trikampis, aukštinė, jo savybės.
 33. Algebra: Daugianarių aukščiausias laipsnis
 34. Algebra: Panašūs vienanariai
 35. Algebra: Vienanariai
 36. Algebra: Vienanario koeficientas
 37. Algebra: Tiesioginio proporcingumo funkcija y = kx
 38. Algebra: Paprastosios ir dešimtainės trupmenos
 39. Algebra:
 40. Algebra: Dvinariai
 41. Algebra: Funkcijų išraiška formule, lentele, grafiku
 42. Algebra: Koordinačių plokštumos taškas